Relaxační techniky pro děti

Věk dětí: 2 – 11
Určeno pro učitele MŠ, I. stupně ZŠ a ŠD, případně rodiče dětí
Délka: 6 vyučovacích hodin

Ostatní semináře

Chci vědět o nabízených seminářích:

Cíle semináře

Seznámení pedagogů s uceleným souborem relaxačních technik vhodných pro děti a s jejich přínosy pro snížení psychického a fyzického napětí.

Praktický nácvik a vyzkoušení relaxačních technik umožní pedagogům nejen je zařazovat do plánovaných aktivit, ale též cíleně předcházet únavě, podrážděnosti, nervozitě či nepozornosti dětí.

Získají tím i nástroje k podpoře zklidnění, soustředění, regenerace organismu, psychické pohody a spolupráce. Rovněž mohou být použity při práci s dětmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a dalšími specifickými problémy.

Obsah semináře

Relaxace a dětská jóga

Řekneme si, co je relaxace, proč je důležité včas rozpoznat únavu a dovolit si odpočinek. Které způsoby relaxace jsou pro děti vhodné a jaké pro ně vytvořit podmínky. Probereme metodiku nácviku relaxace dětí. 

Řekneme si, proč je důležité pracovat komplexně (s tělem, myslí i emocemi),  jak celé téma pojmout hravě a děti motivovat ke spolupráci. 

Díky jednoduchým relaxačním cvičením a hrám děti získají zkušenost s příjemným prožitkem uvolnění: „Chvilku si odpočinout pak může být docela fajn aktivita“ 😊

Způsoby uvolnění těla

Ukážeme si různé techniky uvolňující napětí z těla. Pozornost dáme též práci s dechem a relaxačním dechovým technikám. Vyzkoušíme si rovnovážné pozice a jejich vliv na schopnost soustředění. Zaměříme se také na techniky související se smyslovým vnímáním a relaxační hry.

Těmito technikami podpoříme u dětí regeneraci organismu a jeho harmonizaci, zvýšíme jejich vitalitu a vytvoříme tím podmínky pro uvolnění emočního a mentálního napětí.      

Zklidnění a práce s myslí

Probereme i techniky pomáhající zklidnit mysl a soustředit se díky zaměřené pozornosti. Prostor dostane též práce s představivostí, rozvoj fantazie a tvořivosti.

Zlepšíme tím potenciál dětí zvládat výuku s lehkostí a klidem, snadněji si osvojovat dovednosti a tím zvýšit její efektivitu.

Práce s emocemi

Ukážeme si techniky napomáhající uvolňování emočního napětí v souvislosti s jeho umístěním v těle, rozpuštění negativních emocí a návratu do emoční rovnováhy. 

Obnovení psychické pohody eliminuje nervozitu, stres a úzkostné stavy. A co je nejdůležitější, vede děti k sebeuvědomění a sebepřijetí. 

Tipy pro využití v každodenní praxi

Povedeme diskuzi, jak zařadit relaxační techniky do každodenních aktivit a jak je použít v reakci na konkrétní situace.

Pedagogové získají konkrétnější představu o použití relaxačních technik v rámci denního programu i v reakci na nečekané či zátěžové situace.   

Zeptejte se

Volejte

737 129 673

Adresa

Mírové náměsti 120, 432 01 Kadaň

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto stránky nepoužívají cookies