Jóga pro starší žáky

Věk dětí: 11 – 18 let
Určeno pro učitele II. stupně ZŠ a SŠ, případně trenéry sportovních aktivit
Délka: 6 vyučovacích hodin

Ostatní semináře

Chci vědět o nabízených seminářích:

Cíle semináře

Seznámení pedagogů a trenérů se specifiky jógy pro starší žáky, jejími přínosy pro dětský organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi.

Na konkrétních příkladech budou předvedeny hlavní přednosti a silné stránky jógových technik. Účastníci mají možnost se aktivně zapojit a jednotlivé techniky sami vyzkoušet.

 

Obsah semináře

O čem to bude?

Tento seminář odpovídá na otázku:  Jak vhodně zařadit jógu při práci s náctiletými? Je nabídkou, jak začít, případně navázat na znalosti, které děti mají z předešlých let. Rozebereme metodiku jógové lekce a dáme jí inspirující obsah.

Motivace ke cvičení a pohybově dechové návyky

Způsob motivace je pro tuto věkovou skupinu klíčový. Ukážeme si, jak zaujmout a udržet pozornost dětí, vést je k správnému držení těla a naučit je vědomě dýchat.

Pozice jógy - jejich účinky a hravé provedení

Ukázky nácviku a hravého provedení jógových pozic. Jejich varianty pro cvičení ve dvojicích, inspirace pro skupinu.

Rozvoj koncentrace, nácvik relaxace, balanční cvičení

Práce s rovnováhou fyzickou i psychickou. Síla zaměření pozornosti. 

Zeptejte se

Volejte

737 129 673

Adresa

Mírové náměsti 120, 432 01 Kadaň

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto stránky nepoužívají cookies