Vzdělávání učitelů

Pořádám akreditované semináře dětské jógy.
Jsou určené pro učitele mateřských, základních a středních škol, případně i rodiče či terapeuty. Ať již máte předchozí zkušenosti s jógou či nikoli, po absolvování seminářů budete vědět, jak na to.
Jóga dává dětem základ, ke kterému se mohou vracet celý život. Vytváří zdravé pohybové návyky, rozvíjí dětskou tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu sebepoznání. Snímá i pocit napětí, stresu, učí koncentraci a vnitřní disciplíně.
Toto vše můžete dětem nabídnout díky svému vzdělávání v dětské józe.

Cvičením dětské jógy…

…děti získají nejen větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepší i koordinaci a smysl pro rovnováhu.

Jógové polohy vycházejí z pohybů nejrůznějších zvířat. Děti jsou přirozeně zvídavé a mají barvitou představivost, díky níž je dokáží s nadšením napodobovat. Jógové dynamické provádění poloh podporuje zdravý tělesný vývoj a vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení, zároveň ovlivňuje správné držení těla.

Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Jóga je nesoutěživá, učí spolupráci. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše hravou formou. Jedním slovem – ZÁBAVA.

Jógové chvilky s dětmi vám dokáží pomoci naplnit, zpříjemnit a zpestřit vaše poslání.

Miluška Kuchařová (Čadílková)

Semináře

Číslo akreditace vzdělávací instituce: MSMT-18940/2020-1
Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT – 1173/2020-2-103

Jóga pro děti

Akreditované semináře určené pro učitele MŠ, I. stupně ZŠ a ŠD, případně i rodiče.

Jóga pro děti II

Na praxi zaměřené pokračování akreditovaného semináře „Jóga pro děti“  určené pro jeho absolventy.

Jóga pro starší žáky

Akreditované semináře určené pro učitele II. stupně ZŠ, SŠ a trenéry sportovních aktivit.

Jóga v praxi ŠVP

Akreditovaný seminář je zaměřen na metodickou podporu a systematizaci zařazení jógy do ŠVP (školního vzdělávacího plánu).

Tyto semináře nabízím ve dvou variantách:

 • otevřený, kde se můžete zúčastnit jako jednotlivci vyslaní organizací nebo i soukromě. Cena 1 500 Kč na osobu 
 • uzavřený, objednaný konkrétní organizací, která obsadí svými účastníky celý seminář. Cena 12 000 Kč za seminář + náklady na dopravu

Chcete-li vědět o vypsaných seminářích:

O seminářích a o mě

Rokem 2013 se započalo mé lektorování prvního semináře „Jóga pro děti“. Na přání pak následovalo jeho pokračování „Jóga pro děti II“ a pedagogy inspirovaný seminář „Jóga v praxi ŠVP“. A jak malí „jogínci“ dospívali, dali impuls pro seminář „Jóga pro starší žáky“.

MŠMT akreditovalo moji vzdělávací instituci a akreditaci mají také všechny vypsané semináře, coby vzdělávací programy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Seminář „Jóga pro děti“ má  za sebou dnes již téměř 100 repríz a přes 1000 absolventů. A stále jej učím velmi ráda. Je to něco, co mi dává smysl. Šířit povědomí o józe a její hravé formě, poodhalit trošku jiný úhel pohledu na svět, inspirovat…, a pak dostávat zprávy, že to v praxi funguje a děti to baví…ano, to smysl má.

 

Smluvní podmínky seminářů

Přihlášení na seminář

 • Odesláním přihlášky souhlasíte se smluvními podmínkami a Vaše přihláška se stává závaznou objednávkou.
 • Na všechny semináře se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 3 pracovní dny před jejich konáním.
 • V přihlášce prosím uvádějte všechny požadované údaje nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné a slouží výhradně pro vnitřní potřebu. Je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.
 • Pozvánka na seminář, obsahující bližší organizační informace, je přihlášeným rozesílána e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře.
 • Dokladem o účasti je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Platba

 • Platba probíhá buď bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (účastníkům je daňový doklad předán na závěr programu, spolu s Osvědčením, nebo následně zaslán poštou) – nebo lze poplatek uhradit hotovostní platbou (na místě je vydán doklad o zaplacení).

Storno podmínky

 • Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře.
 • V případě omluvy po tomto termínu je stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Případně za sebe můžete poslat jinou osobu – o tomto je nutné předem informovat.
 • Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.
 • Vyhrazujeme si právo změnit datum konání, místo, či zrušit akci. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách předem informováni a v případě nesouhlasu mohou od objednávky odstoupit.

Zeptejte se

Volejte

737 129 673

Pište

milu@milujoga.cz

Adresa

Mírové náměsti 120, 432 01 Kadaň

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto stránky nepoužívají cookies