Vyhledávání

Kontakt

Miluše Čadílková
Mírové nám. 120
Kadaň

737 129 673

milujoga@email.cz

Smluvní podmínky

Přihlášení na seminář

Odesláním přihlášky souhlasíte se smluvními podmínkami a Vaše přihláška se stává závaznou objednávkou. 

Na všechny semináře se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 3 pracovní dny před jejich konáním. 

V přihlášce prosím uvádějte všechny požadované údaje nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné a slouží výhradně pro vnitřní potřebu. Je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.

Pozvánka na seminář, obsahující bližší organizační informace, je přihlášeným rozesílána e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře.

Dokladem o účasti je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Platba

Platba probíhá buď bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (účastníkům je daňový doklad předán na závěr programu, spolu s Osvědčením, nebo následně zaslán poštou) - nebo lze poplatek uhradit hotovostní platbou (na místě je vydán doklad o zaplacení). 

Stornovací podmínky

Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře.

V případě omluvy po tomto termínu je stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Případně za sebe můžete poslat jinou osobu – o tomto je nutné předem informovat.

Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

Vyhrazuji si právo změnit datum konání, místo, či zrušit akci. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách předem informováni a v případě nesouhlasu mohou od objednávky odstoupit.